Veiligheid

Een belangrijk onderwerp

Veiligheid is een zeer belangrijk onderwerp op onze school.
We nemen jaarlijks een vragenlijst bij onze leerlingen van groep 5 t/m 8 af om ze te vragen naar hun veiligheidsbeleving.

Regels afspreken

De uitkomsten hiervan worden zeer serieus genomen en waar nodig worden er acties op gezet.
Ook bij ouders/verzorgers en leerkrachten nemen we een vragenlijst af, dit doen we tweejaarlijks. 
De uitkomsten van alle vragenlijsten worden eerst teruggekoppeld aan het team en de MR, daarna ook aan de kinderen en ouders (via de nieuwsbrief).

Veiligheidsplan EduMare
Protocol schorsing en verwijdering 
Protocol sociaal welbevinden 

Vertrouwenspersoon

Op  obs ’t Want is Karin van der Horst de vertrouwenspersoon.
U kunt haar bereiken via karin.vanderhorst@edumarevpr.nl