Ons bestuur EduMare

Samenwerken aan goed onderwijs

Onderwijsgroep EduMare is het samenwerkingsbestuur voor primair onderwijs op Voorne-Putten en Rozenburg. 
Binnen EduMare werken 28 basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor speciaal (voortgezet) onderwijs vergaand met elkaar samen.

Goed onderwijs

Wij bieden ouders en leerlingen goed onderwijs met volop ruimte voor diversiteit. Dit gebeurt binnen EduMare met behoud van de christelijke, katholieke, openbare en samenwerkingsidentiteit. Daarnaast bieden wij een breed palet aan onderwijsconcepten, zodat er voor elk kind een passende plek te vinden is.

Visie

Ieder kind heeft recht op goed en passend onderwijs. Op onze scholen zijn alle leerlingen welkom. Wij bieden rechtvaardige kansen aan alle kinderen, ongeacht achtergrond en milieu. Onze scholen hebben hoge verwachtingen van kinderen en garanderen goed onderwijs.

Ons onderwijs streeft drie onderwijsdoelen na, te weten:

  • het aanleren van kennis en vaardigheden;
  • burgerschapsvorming;
  • persoonsvorming.

Onze scholen richten zich daarbij op een goed evenwicht tussen deze drie onderwijsdoelen om zo kinderen te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn. Daar staan we voor!

Waar gaan we voor

Scholen spelen een belangrijke rol in het toekomstige succes van het leven van leerlingen en hun gemeenschap. We willen jonge mensen een fundament geven op basis waarvan zij kunnen uitgroeien tot actieve en verantwoordelijke (wereld)burgers, die de samenleving om hen heen begrijpen en die in staat zijn het verschil te maken in die samenleving.

We zijn ervan overtuigd dat het best mogelijke onderwijs kan worden verkregen door samenwerking. Door het bundelen van onze krachten ontstaat een vrij verkeer van kennis, kunde, personeel en leerlingen. Hierbij ligt de focus op het verder verbeteren van het onderwijs: “elke dag samen een beetje beter”. Om dit te bereiken werken alle EduMare-scholen samen met elkaar, met ouder(s) en verzorger(s), samenwerkingspartners en met leden van de gemeenschap. Daar gaan we voor!

Contact

Gemeenlandsedijk Noord 26 a
3216 AG Abbenbroek
Telefoon 0181 39 10 44
E-mail secretariaat@edumarevpr.nl

Via onderstaande link komt u op de site van ons bestuur EduMare:
Welkom bij Onderwijsgroep EduMare Voorne-Putten en Rozenburg 

strategisch beleidsplan

We zijn als school onderdeel van stichting EduMare VPR.

Hieronder de link naar het strategisch beleidsplan van EduMare:
EduMare-Strategisch-beleidsplan-2018-2023.pdf