Burgerschapsonderwijs

Uitbreiden van het burgerschap

We gaan komend jaar op ’t Want ons burgerschapsonderwijs uitbreiden en in de toekomst nog meer verbinden aan ons wereldoriëntatie onderwijs. Burgerschap betekent dat je deel uitmaakt van de samenleving. Bij goed burgerschap hoort dat mensen goed samenleven. Dat kan alleen als ze rekening houden met elkaar. Burgerschapsonderwijs gaat over de basisnormen en -waarden van onze samenleving, we werken aan competenties die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan, en om bij te dragen aan de samenleving, de democratie en de gemeenschappen waarin de leerlingen (nu en later) leven. Daarbij zijn kennis, houding en vaardigheden van belang. De basisschool is de uitgelezen plek om hiermee te oefenen. Daarnaast heeft iedere school ook eigen normen en waarden. Het is aan de school om burgerschapsonderwijs vorm te geven vanuit de eigen visie en context.

Hoe gaat het in z'n werk?

Burgerschapsonderwijs is belangrijk en wordt regelmatig met de eigen leerkracht en met de hele groep in alle veiligheid gegeven. De eigen leerkracht kent de kinderen en de groepsdynamiek immers het beste en heeft een relatie met de kinderen. Dat zijn voorwaarden om het met kinderen over allerlei burgerschapsonderwerpen te kunnen hebben, zoals onder andere diversiteit, identiteit, geestelijke stromingen, vrijheid en gelijkheid. 

We zijn gestart met een burgerschapsplan, wat de komende jaren steeds meer vorm en inhoud gaat krijgen. Hierin beschrijven we onze doelen, lessen en aanpakken.

Wat betreft geestelijke stromingen, bieden we in ons aanbod de diverse wereldreligies in het algemeen aan en wat ze inhouden. Ook hebben we een compleet boek met bijbehorende jaarkalender aangeschaft met daarop alle feest- en gedenkdagen die door de vele culturen, religies en stromingen in Nederland worden gevierd. Hiermee leren kinderen over diverse tradities en feestelijke gebruiken en vergroot dat het begrip tussen diverse culturen en religies in onze samenleving.