Externe partners

Externe partners

Onze school werkt samen met verschillende externe partners.
Hier kunnen ouders terecht met hun vragen op allerlei gebieden.

Schoolmaatschappelijk werk

De gemeente bekostigt schoolmaatschappelijk werk (SMW) voor alle scholen. 

Het maatschappelijk werk is gericht op een samenwerking met ouders en de school. In de samenwerking met de leerkracht en de kwaliteitscoördinator kan zij betrokken worden bij de zorg rond een kind op school. Bij signalering van problemen, zowel thuis als op school, vinden wij het vanbelang om vroegtijdig hulpverlening te starten.  

Een gesprek met de maatschappelijk werker kan plaatsvinden op initiatief van ouders of van de school. Vanzelfsprekend zal het altijd in overleg met de ouders gebeuren. De  schoolmaatschappelijk werker verbonden aan school is Sean Tiental, werkzaam vanuit de organisatie Kwadraad. 

Als schoolmaatschappelijk werker ben ik verbonden aan de school van uw kind(eren). Heeft u vragen rondom opvoeden en/of opgroeien zoals: Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel”? Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind? Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind? Maakt u zich zorgen om pesten of gepest worden? Neem gerust contact met mij op. Middels een gesprek kunnen we samen kijken naar mogelijkheden. Via de onderstaande gegeven ben ik bereikbaar. Mijn werkdagen zijn van maandag t/m donderdag.” 

E-mail: S.tindal@kwadraad.nl  of Tel: 06-39311039 

Jeugdverpleegkundige

Lianne Wolters is de jeugdverpleegkundige verbonden aan school . Ze is werkzaam bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Brielle en heeft veel ervaring als kinderverpleegkundige. Vanaf de geboorte tot uw kind 18 jaar is kijkt het CJG mee en sluiten zij aan op vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Dit doet het CJG op vaste momenten op onze locatie in Brielle, maar wij werken ook nauw samen met en op school.
Zo is Lianne 1x per maand op ’t Want aanwezig en benaderbaar voor uw vragen, zoals:
– Hoeveel moet mijn kind bewegen per week?
– Wat is gezonde voeding voor mijn kind?
– Mijn kind wordt ’s nachts vaak wakker, wat zou ik kunnen doen?

Geen vraag is te gek! Samen met u zoekt Lianne naar een antwoord en indien nodig zoekt ze de juiste deskundige in haar netwerk die uw vraag kan oppakken.
Wilt u weten welke vragen u nog meer zou kunnen stellen of wat zij of het CJG voor u kan
betekenen, kijk vooral op de website centrumvoorjeugdengezin.nl
Hier vindt u ook alle cursussen, themabijeenkomsten en webinars die worden aangeboden.

Lianne Wolters
l.wolters@cjgrijnmond.nl
06-28632262
Algemeen nummer van het CJG: 088-20 10 000

Centrum voor jeugd en gezin

CJG Rijnmond is dé plek waar je terecht kunt met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Vanaf de zwangerschap totdat je kind 18 jaar is. We kijken op verschillende momenten of jouw kind zich goed ontwikkelt. Dit doen we via (beeld)bellen, bij jou thuis, op onze CJG-locaties én op school.

Naast jeugdverpleegkundigen werken er bij ons ook jeugdartsen, (dokters)assistenten, (ortho)pedagogen en andere deskundigen om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken. Dus heb je een vraag? Wij helpen je graag! Iedere werkdag zitten onze professionals offline én online voor je klaar. Want: geen vraag is ons te gek!
https://cjgrijnmond.nl/ouders

Leerplichtambtenaar

Sinds 5 jaar ben ik Leerplichtambtenaar in Voorne aan Zee. Nu daar (voor mij) een aantal basisscholen bij zijn gekomen, wil ik me graag kort aan jullie voorstellen. Ik ben Juliëtte van Haren en zet mij met veel passie in voor de leerlingen in het primair onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. En niet alleen voor de leerlingen! Vaak heeft schoolverzuim een achterliggende reden. Ik sta klaar voor het gezin, om de oorzaak van dat verzuim samen te achterhalen.
Als er sprake is van vaak te laat komen, hoog ziekteverzuim, onduidelijke afwezigheid in de les, óf andere zorgen: is school verplicht een melding te maken bij de Leerplichtambtenaar. Ik ga dan samen met ouders en school op zoek naar de reden van de afwezigheid en probeer hulp te bieden en een luisterend oor. Ja, u leest het trouwens goed: ook bij vaak te laat komen óf veel ziekmeldingen moet school een melding maken bij de Leerplichtambtenaar.
De gemeente Voorne aan Zee, de scholen in onze gemeente én het Centrum voor Jeugd en Gezin hebben hierover afspraken gemaakt. Dit is verder vormgegeven in het Verzuimprotocol, dat te vinden is op de site van uw school.
Mocht u hierover vragen hebben: stel ze gerust!
Juliëtte van Haren
T 14 0181
M 06 18 58 65 20
Oostzanddijk 26
3221 AL Hellevoetsluis
j.vanharen@voorneaanzee.nl
leerlingzaken@voorneaanzee.nl

Samenwerkingsverband onderwijscollectief

Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg is een collectief van het samenwerkingsverband voor passend primair en voortgezet onderwijs. Het collectief draagt zorg voor passend onderwijs op 58 basisscholen en 15 scholen in het voortgezet onderwijs in de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Westvoorne en in Rozenburg.
Op de site vindt u informatie over de manier waarop passend onderwijs binnen het onderwijscollectief wordt georganiseerd.
http://www.onderwijscollectiefvpr.nl