Oudervereniging

Feestelijke schoolactiviteiten

We werken op onze school fijn en goed samen met onze Oudervereniging (OV).
De doelstelling van de oudervereniging is het stimuleren van het schoolklimaat door feestelijke schoolactiviteiten te organiseren met behulp van door ouders beschikbaar gestelde middelen.


Belangrijke taken

Samen met de groepsleerkrachten organiseert de OV feesten en activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Paasontbijt, Koningsspelen, schoolreis, sportdag, zomerfeest, afscheid groep 8 etc. Ook bieden ze hulp bij excursies en projecten en zorgen ze voor de contacten met de schoolfotograaf en de organisatie van de dag dat de schoolfotograaf aanwezig is.

De oudervereniging heeft een eigen financiële boekhouding en budget.
 De penningmeester van de OV zorgt voor de inning van o.a. de ouderbijdrage. Het is wettelijk geregeld, dat deze bijdrage vrijwillig is.

Leden OV 

Onze oudergeleding bestaat uit:

 • Janneke Jumelet (voorzitter)
 • Abigal de Rooij (penningmeester)
 • Danitsja van der Ham (notulist)
 • Simone Jongejan
 • Simone Rietdijk
 • Inez van Kleef
 • Joyce van Kleef
 • Susanne den Hollander
 • Sven Schreuder

De personeelsgeleding bestaat uit:

 • Chantal Keuker 
 • Annemieke Barendrecht                                                           

Wilt u meer weten over de OV, stel uw vraag aan betreffende OV leden!