Bewegingsonderwijs

Actief en gevarieerd bewegingsonderwijs

Alle groepen hebben twee lesuren bewegingsonderwijs per week in de gymzaal, gesitueerd vlak naast ons gebouw in Dorpshuis de Gaffelaar. Deze lessen worden verzorgd door de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Soms zijn dit buitenlessen. Er wordt gewerkt vanuit een vakwerkplan waarin twaalf leerlijnen aan bod komen. Af en toe regelt de vakleerkracht een gastles, waarbij een lokale sportaanbieder bijvoorbeeld een twirling- of boksles geeft.


Workshops

Vorig jaar heeft de bovenbouw een les “(S)cool on wheels” vanuit Fonds Gehandicaptensport gehad: een dynamische workshop waarbij kinderen uit groep 7/8 van de basisschool leren wat leven en sporten met een beperking inhoudt. De workshop werd gegeven door een deskundig lesgever die zelf een beperking heeft.
Ook de schoolsportdag wordt door onze vakleerkracht verzorgd. 
En we doen als school ieder jaar mee met Koningsspelen. Op die dag gaan de groepen 6 t/m 8 naar Brielle om samen met leerlingen van andere scholen lekker te sporten. De groepen 1 t/m 5 krijgen een sport- en speldag rondom school. En natuurlijk zingen en dansen we ieder jaar mee het Koningsspelen lied!