Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal Zwartewaal

Peuters zijn ook bij ons welkom!
De Kinderkoepel is met een peuterspeelzaalgroep gevestigd in obs ’t Want.

We werken graag en goed samen met de leidsters van de groep aan de inhoud van ons beider aanbod, aan de warme overdracht van kinderen naar de kleutergroep en aan het vergroten van onze expertise.

PSZ Zwartewaal | Kinderkoepel