Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode

Elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen moet werken met de meldcode. Dit is vastgelegd in de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
In de meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling.
Download hier ons stroomschema ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’
Voor meer informatie zie: https://sisa.rotterdam.nl/nl/meldcode