Verlof aanvragen

Kan voorkomen

Het kan voorkomen dat u verlof wilt of moet aanvragen voor uw kind(eren). 

Aanvraag indienen

U kunt hiervoor een verlofformulier via school aanvragen, of u kunt een leeg verlofformulier downloaden via onderstaande link.
De redenen waarom verlof aangevraagd mag worden, staan op dit formulier.

Graag het ingevulde verlofformulier tijdig inleveren op school.
U krijgt z.s.m. een reactie van school waarin staat of de verlofaanvraag is goedgekeurd of niet.
Alle informatie over de verlofregeling kunt u in de schoolgids nalezen.

Verlofformulier