Push

Bewegingsactiviteiten

Buurtsportwerk stichting Push organiseert na schooltijd leuke en uitdagende spel- en bewegingsactiviteiten voor alle kinderen in onze gemeente. Wij stimuleren onze leerlingen deze te bezoeken. De kinderen krijgen elke nieuwe activiteitenperiode de informatiefolders van de buurtsportcoach van Push uitgedeeld in de groepen. Daarnaast wordt deze informatie met ouders gedeeld via het ouderportaal.
Op ons jaarlijkse zomerfeest verzorgt PUSH ook regelmatig sportieve activiteiten.  Ze organiseren de Koningsspelen in Brielle en ze helpen mee tijdens onze sportdag