Protocol zindelijkheid

Geheel zelfstandig

Wanneer de kinderen bij ons op school komen verwachten we dat ze zindelijk zijn. Dit houdt in dat ieder kind geheel zelfstandig naar de wc kan gaan. Wanneer de kinderen bij ons op school komen verwachten we dat ze zindelijk zijn. Dit houdt in dat ieder kind geheel zelfstandig naar de wc kan gaan.

Medische indicatie:

Wanneer er sprake is van een medische indicatie ontvangen wij graag een kopie van de doktersverklaring op de eerste wendag. Wij kunnen dan samen met u duidelijke afspraken maken over het verschonen. We zullen daar uw hulp bij nodig hebben. Wij willen graag samen met u zoeken naar werkbare stappen om uw kind zindelijk te maken. De schoolverpleegkundige en/of het CJG zal hierbij betrokken worden.

Wat te doen bij een ongelukje:

Het kan voor komen dat een leerling incidenteel een ongelukje heeft, zeker bij start in een kleutergroep waarbij alles nieuw is en er veel indrukken verwerkt moeten worden. Leerkrachten herinneren startende kleuters aan toiletbezoek, bijvoorbeeld na het drinken. Indien uw kind echter meerdere keren op een dag een ongelukje heeft, zullen wij u uitnodigen voor een gesprek om hierover afspraken te maken.

Afspraken bij problemen met de zindelijkheid bij medische redenen:

  • Ouders / verzorgers ( of een vervanger) moeten binnen 20 minuten op school zijn om de leerling te verschonen en/of op te halen mocht het nodig zijn.
  • Ouders/verzorgers maken het toilet schoon indien de ontlasting zich op en buiten de toiletpot bevindt.
  • Ouders /verzorgers moeten hiervoor de gehele schooldag telefonisch bereikbaar zijn.
  • Bij voorkeur komt u als ouder zelf uw kind verschonen; wanneer u hiertoe niet in de gelegenheid bent zorgt u voor een persoon, die dit komt doen. Deze persoon is ook telefonisch bereikbaar.
  • Als uw kind in zijn broek gepoept heeft wordt u altijd gebeld om te komen verschonen.
  • Halve dagen naar school indien we zien dat de “ongelukjes” veel voorkomen gedurende de dag.
  • De leerling heeft gewoon ondergoed aan; geen rompertje of luier.
  • De leerling heeft voldoende schone kleding bij zich, ook graag sokken.

We willen u vragen om maximale inspanning te leveren om uw kind op zindelijkheid te trainen. Mocht zindelijkheid voor uw kind nog niet vanzelfsprekend zijn, neem dan contact op met de leerkracht. We kunnen dan samen kijken welke vervolgstappen we kunnen nemen. Wanneer er vragen zijn kunt u deze gerust stellen.

Team obs ‘t Want