Sociaal-emotionele vorming

Prettig voelen op school

Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen is het van belang dat leerlingen zich prettig voelen op school.

Move a Head

Dagelijks wordt er aandacht besteed aan gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling, welzijn en welbevinden. Wij werken hiervoor onder andere met demethode ‘Move a-Head’  

Deze methode gaat uit van 3 principes : Respect, Veiligheid en Vertrouwen (R.V.V.). Kinderen krijgen tools aangereikt hoe ze met elkaar omgaan, hoe ze hun grenzen aan kunnen geven, hoe ze om kunnen gaan met conflicten. Ook leren ze dat je alleen leuk (zonder ruzie) kunt samenwerken of spelen als je de R.V.V. principes kent en gebruikt. 

Respect          = Houd je aan de afspraken / regels  
Vertrouwen   = Wees eerlijk  
Veiligheid      = Wij zorgen dat iedereen zich fijn voelt / Lach elkaar niet uit  

De kinderen leren dat ze zelf invloed hebben op de sfeer in de klas door zich aan deze 3 letters te houden. 

In deze methode staan verder vier thema’s centraal:  

  • hoe ga ik met de ander om 
  • conflicthantering 
  • samenwerken  
  • zelfbeeld 

De Move a-Head lessen worden niet alleen in de klassen gegeven, maar ook in de gymzaal. De vakleerkracht gym geeft ook op regelmatige basis lessen die aansluiten op de lessen gegeven door de groepsleerkrachten. 

Daarnaast worden er ter afsluiting van elk blok judolessen gegeven door Move a-Head docenten. Zo komen de theorie en de praktijk bij elkaar.  

De vier thema’s zijn ook in vier blokken opgedeeld. In het eerste blok waar de kinderen mee bezig zijn staat het omgaan met ander centraal, wat jaarlijks bij de start van een schooljaar heel leerzaam en bruikbaar is.  Naast de kennis en vaardigheden gebruiken we ook een “Move a-Head taal”, zodat iedereen met enkele termen weet waar het over gaat.

Kinderen de ruimte geven

Belangrijk is dat ze de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Leerlingen die zich verbonden voelen met school en over betere sociale en emotionele vaardigheden beschikken, zijn meer gemotiveerd om te leren en halen vaak betere cijfers op school. Wij werken aan het bevorderen van sociaal-emotionele vaardigheden via de methode Move a-Head.