Gezonde school

Sociaal-emotionele vorming
Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen is het van belang dat leerlingen zich prettig voelen op school. Belangrijk is dat ze de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Leerlingen die zich verbonden voelen met school en over betere sociale en emotionele vaardigheden beschikken, zijn meer gemotiveerd om te leren en halen vaak betere cijfers op school. Wij werken aan het bevorderen van sociaal-emotionele vaardigheden via de methode Move a-Head.

Judolessen
Vanuit de methode Move a-Head worden er regelmatig judolessen gegeven op onze school. Hierbij wordt de speelzaal omgebouwd tot een heuse judoruimte vol judomatten en de kinderen krijgen allemaal echte judopakken aan. In betreffende lessen worden uiteraard veel judospelen gedaan, maar ook hetgeen geleerd is in de klassenlessen staat centraal. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de lessen over regels afspreken (welke regels spreken we dan tijdens de judolessen af), het hebben van respect naar elkaar en het durven vertrouwen op jezelf en de ander (hoe ziet dat eruit, wat doe je dan). In de bovenbouw geven de leerlingen standaard een judopresentatie waarbij ouders en verzorgers mogen komen kijken naar wat er geleerd is de afgelopen jaren!

Buitenspelen
De kinderen van de groepen 1 en 2 bewegen iedere dag. Dit doen ze buiten of in de speelzaal naast hun lokaal. Recent hebben we hiervoor nieuwe karren, fietsen, kruiwagens en zandbakmateriaal aangeschaft. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben 2x per dag een buitenpauze (tenzij het heel hard regent). Rondom de school hebben we de beschikking over een groot schoolplein en een enorm grasveld vol uitdagend speelmateriaal, waaronder zelfs een kabelbaan!

Bewegingsonderwijs
Alle groepen hebben twee lesuren bewegingsonderwijs per week in de gymzaal, gesitueerd vlak naast ons gebouw in Dorpshuis de Gaffelaar. Deze lessen worden verzorgd door de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Soms zijn dit buitenlessen. Er wordt gewerkt vanuit een vakwerkplan waarin twaalf leerlijnen aan bod komen. Af en toe regelt de vakleerkracht een gastles, waarbij een lokale sportaanbieder bijvoorbeeld een twirling- of boksles geeft.
Vorig jaar heeft de bovenbouw een les "(S)cool on wheels" vanuit Fonds Gehandicaptensport gehad: een dynamische workshop waarbij kinderen uit groep 7/8 van de basisschool leren wat leven en sporten met een beperking inhoudt. De workshop werd gegeven door een deskundig lesgever die zelf een beperking heeft.
Ook de schoolsportdag wordt door onze vakleerkracht verzorgd.
En we doen als school ieder jaar mee met Koningsspelen. Op die dag gaan de groepen 6 tm 8 naar Brielle om samen met leerlingen van andere scholen lekker te sporten. De groepen 1 t/m 5 krijgen een sport- en speldag rondom school. En natuurlijk zingen en dansen we ieder jaar mee het het Koningsspelen lied!

Sportdag
Elk jaar houden we een sportdag, waarbij allerlei sport- en spelactiviteiten centraal staan. We mogen daarbij gebruik maken van de voetbalvelden en acomodatie van de voetbalvereniging Zwartewaal.
 
Eten en drinken
Water drinken
Drinken van voldoende water is belangrijk voor een goede gezondheid. De kinderen in onze school mogen gebruik maken van een waterfles om gedurende de dag voldoende te drinken. Op ons nieuwe schoolplein krijgen we een watertappunt. 

Ontbijt
De dag starten met een gezond ontbijt vinden wij belangrijk voor een goede gezondheid.  Ontbijten geeft energie en helpt kinderen te focussen. Ontbijten geeft je ook belangrijke voedingsstoffen. Een ontbijtje levert de vezels, vitamines en mineralen waar je lijf om vraagt. Als je de dag niet begint met een ontbijt, krijg je al snel de verleiding om naar tussendoortjes zoals snoep en snacks te grijpen. Een goed ontbijt helpt je op gezond gewicht te blijven. Tenslotte is ontbijten ook gewoon lekker en gezellig. Het is een gezamenlijke start voor een leuke dag op je school of werk.  
In onze lessen komt het belang van een goed ontbijt regelmatig voorbij.                               

Schoolfruit
Wij bevorderen het eten van groente en fruit. Op onze school zijn minimaal 3 dagen per week 'fruitdagen' en liefst zien we op alle dagen een gezonde pauzehap.  
We nemen regelmatig deel aan het EU-Schoolfruitprogramma, zo ook in schooljaar 2021-2022.
Het EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. Wij ontvangen dan 20 weken lang iedere week 3 porties groente en fruit voor alle leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Unie.
Tijdens het programma gaan wij ook aan de slag met educatie rondom groente, fruit en gezonde voeding, in combinatie met het lesprogramma Smaaklessen. Na de twintig weken gratis groente en fruit gaan wij hier zelf weer mee verder.

Lunch
Vanwege ons continurooster lunchen de kinderen op school. Dit doen ze samen met de leerkracht. 
Hierbij vragen we ouders om zorg te dragen voor een gezonde lunch. Daarvoor hebben we een lunchprotocol opgesteld, waarin beschreven staat wat we verwachten qua gezonde lunch.

JOGG
Voorne aan Zee is een JOGG-gemeente. JOGG staat voor gezonde jeugd, gezonde toekomst. Dit betekent dat we ons inzetten voor een gemeente waarin alle kinderen en jongeren leren, wonen, werken en spelen in een omgeving waarin gezond leven leuk en makkelijk is. De omgeving waarin kinderen zich bevinden heeft veel invloed op hun gezondheid. Momenteel is die omgeving vaak zo ingericht dat kinderen continu verleid worden om veel te zitten, weinig te bewegen en ongezond te eten. Om de jeugd gezond op te laten groeien, is het essentieel dat de leefomgeving uitnodigt tot het maken van een gezonde keuze. Onderzoek laat zien dat er op het gebied van een gezonde leefstijl bij kinderen nog veel te winnen is.
JOGG Voorne aan Zee wil hier een bijdrage aan leveren en werkt samen met consultatiebureau, kinderopvang, scholen, buitenschoolse opvang, sportverenigingen en bedrijven om de omgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. Zodat ze thuis, op school of op hun sportvereniging meer bewegen en gezonder eten. Vanuit deze omgevingen krijgen kinderen en jongeren het belang van gezond eten, drinken, goed slapen en voldoende bewegen mee.

Daarnaast organiseert JOGG Voorne aan Zee leuke en sportieve activiteiten waarbij gezond eten, water drinken en bewegen centraal staan. JOGG probeert zo de gezonde keuze een makkelijke keuze te laten zijn. Het uitgangspunt is dat gezond leuk wordt!
We werken op onze school fijn samen met de coördinator vanuit het JOGG.                                           

PUSH
Buurtsportwerk stichting Push organiseert na schooltijd leuke en uitdagende spel- en bewegingsactiviteiten voor alle kinderen in onze gemeente. Wij stimuleren onze leerlingen deze te bezoeken. De kinderen krijgen elke nieuwe activiteitenperiode de informatiefolders van de buurtsportcoach van Push uitgedeeld in de groepen. Daarnaast wordt deze informatie met ouders gedeeld via het ouderportaal.
Op ons jaarlijkse zomerfeest verzorgt PUSH ook regelmatig sportieve activiteiten.  Ze organiseren de Koningsspelen in Brielle en ze helpen mee tijdens onze sportdag.