Move a-head


Gedrag / sociaal-emotionele vorming
Dagelijks wordt er op 't Want aandacht besteed aan gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling, welzijn en welbevinden.
Wij werken hiervoor onder andere met de methode ‘Move a-Head’
https://www.move-a-head.nl 

Deze methode gaat uit van 3 principes : Respect, Veiligheid en Vertrouwen (R.V.V.).
Kinderen krijgen tools aangereikt hoe ze met elkaar omgaan, hoe ze hun grenzen aan kunnen geven, hoe ze om kunnen gaan met conflicten.
Ook leren ze dat je 
alleen leuk (zonder ruzie) kunt samenwerken of spelen als je de R.V.V. principes kent en gebruikt. 

Respect         = Houd je aan de afspraken / regels 
Vertrouwen  =  Wees eerlijk 
Veiligheid      = Wij zorgen dat iedereen zich fijn voelt / Lach elkaar niet uit 

De kinderen leren dat ze zelf invloed hebben op de sfeer in de klas door zich aan deze 3 letters te houden.
 
In deze methode staan verder vier thema’s centraal:  
De Move a-Head lessen worden niet alleen in de klassen gegeven, maar ook in de gymzaal.
De vakleerkracht gym geeft ook regelmatige lessen die aansluiten op de lessen gegeven door de groepsleerkrachten.
Daarnaast worden er ter afsluiting van elk blok judolessen gegeven door Move a-Head docenten. Zo komen de theorie en de praktijk bij elkaar. 
De vier thema’s zijn ook in vier blokken opgedeeld. In het eerste blok waar de kinderen mee bezig zijn staat het omgaan met ander centraal, wat jaarlijks bij de start van een schooljaar heel leerzaam en bruikbaar is.
Naast de kennis en vaardigheden gebruiken we ook een “Move a-Headtaal”, zodat iedereen met enkele termen weet waar het overgaat.