Schooltijden

De schooltijden op 't Want zijn dagelijks van 8.30 - 14.00 uur.

De schooldeuren gaan rond 8.25 uur open, zodat de kinderen de tijd hebben om hun spullen op te ruimen en om op tijd in de klas aanwezig te zijn.
Voor die tijd mogen de kinderen per groep verzamelen op de afgesproken plekken. De leerkracht geeft om 8.25 uur per groep het seintje dat de kinderen naar binnen mogen.

Om 14.00 uur lopen de leerkrachten met hun groep naar buiten.

Ouders/verzorgers mogen de kinderen 's ochtends op het plein gedag zeggen en 's middags daar weer ophalen.