Schoolondersteuningsprofiel


Wat is een schoolondersteuningsprofiel? 

Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht om een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. In het schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de school kan bieden.

Klik hier om het profiel te openen.