Stichting Leergeld


Geen geld om te sporten, Leergeld Voorne-Putten kan helpen !
 
Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen aan een sportieve- of culturele activiteit. Maar uw inkomen is lager dan 150% van bijstandsniveau. Leergeld helpt dan met contributie voor een sportvereniging of sportschoenen als daar even geen geld voor is. Vanaf 6 jaar kan je ook een bijdrage voor zwemlessen aanvragen. Hierbij werken wij samen met Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland. Want kinderen die sporten zijn gezonder en maken nieuwe vriendjes! Voor meer informatie en het doen van een aanvraag: https://www.leergeld.nl/voorne-putten/ .
 
Heeft u hulp nodig bij het indienen van de aanvraag, neem dan contact op met onze intern begeleider
Chantal Hordijk of directrice Marzena van der Toorn.