Stichting Leergeld en hulp gemeente Brielle


Geen geld om te sporten, Leergeld Voorne-Putten kan helpen!
 
U wilt als ouder dat uw kind mee kan doen aan een sportieve of culturele activiteit. Maar uw inkomen is lager dan 150% van bijstandsniveau.
Leergeld helpt dan met contributie voor een sportvereniging of de aanschaf van sportschoenen als daar zelfs geen geld voor is. Vanaf 6 jaar kunt u ook een bijdrage voor zwemlessen aanvragen. Hierbij werken wij samen met Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland. Wij weten; kinderen die sporten zijn gezonder en maken nieuwe vriendjes!

Voor meer informatie en het doen van een aanvraag: Kindpakket | Voorne aan Zee            https://www.voorneaanzee.nl/kindpakket
 
Heeft u hulp nodig bij het indienen van de aanvraag, neem dan contact op met onze kwaliteitscoördinator (intern begeleider) Chantal Hordijk of met de directeur van 't Want Marjolein Smith (marjolein.smith@edumarevpr.nl).

Ook kunt u in contact komen met onze schoolmaatschappelijk werkster Ilse van der Welle, 
tel: 0651953692 of per email: i.vanderwelle@kwadraad.nl