BSO/TSO

In verband met ons continurooster is er op obs 't Want geen tussenschoolse opvang (TSO). De leerkrachten eten tussen de middag samen met de kinderen in onze groepen. 

We werken voor de buitenschoolse opvang (BSO) samen met SK Nissewaard. Zij hebben een mooie ruimte binnen ons schoolgebouw waar de kinderen na schooltijd opgevangen worden.Via onderstaande links is meer informatie te vinden:
Home - SK Nissewaard
BSO ‘t Want - SK Nissewaard

Inschrijven kan via deze link:
Inschrijven opvang (rosawebservice.nl)
 

 

Stichting Kinderopvang Nissewaard (SKN) is een professionele kinderopvangorganisatie en biedt dagelijks opvang aan ruim 600 kinderen op Voorne Putten en Rozenburg. De stichting heeft zowel een economische, een pedagogische als een sociale functie. Het primaire doel is, om ouders de mogelijkheid te bieden om de zorg van de kinderen (van 6 weken t/m 12 jaar) te combineren met werk, studie en/of een andere maatschappelijke activiteit. ?Een belangrijke doelstelling in het financieel beleid is dat kinderopvang betaalbaar blijft, we bieden kinderopvang zonder winstoogmerk.

We zijn kleinschalig en lokaal/wijkgericht, we willen samenwerken in de breedste zin van het woord, met partners in het sociaal domein, het onderwijs en de lokale overheid. We hebben ambitie, zijn innovatief en dienstverlenend ingesteld. Deze waarden zorgen voor duidelijke kaders en verwachtingen en zijn onder andere beschreven in onze (pedagogische)beleidsplannen. Ze worden zichtbaar in de professionele werkwijze van medewerksters op alle locaties/het centraal kantoor, in het welbevinden van kinderen en hun ouders, de optimale pedagogische speel/leer omgeving, en door de hoge kwaliteit dienstverlening die dagelijks geboden wordt. Elke professional in onze organisatie verstaat zijn vak. Vanuit het respect voor ieders professionaliteit helpen we elkaar en luisteren we naar elkaar.

De opvoeding van een kind vindt plaats in gedeelde verantwoordelijkheid met de ouder, op basis van veiligheid en geborgenheid, waarbij liefde en vertrouwen voorop staan.Stichting Kinderopvang Nissewaard

Bloemendaele 2a
3218 XA Heenvliet
 0181 66 38 18  (telefonisch bereikbaar 9.00 tot 16.00)

 kantoor@sknissewaard.nl   (alg.zaken)
 kindplaatsing@sknissewaard.nl

Openingstijden kantoor:  ma t/m vr 8.30 tot 17.00

IBAN NL48 RABO 03808 40 979
KVK 41132549


Directeur-bestuurder

Alice Vermeer e/v Diepstraten
adiepstraten@sknissewaard.nl