Leerlingenraad


Waarom een leerlingenraad?  
Taken en bevoegdheden van de leerlingenraad  
Hoe is de organisatie? Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

 
Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?

 
Hoe is het kiesreglement?