Aanmelden leerlingU kunt met de directeur een afspraak maken voor een gesprek en rondleiding. 
Marzena v/d Toorn 06 86899156
Klik op onderstaande afbeelding om de inschrijfformulieren te downloaden.
Als u de inschrijfformulieren heeft ingeleverd op school, belt de leerkracht u twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt voor een intakegesprek.