Welkom bij obs 't Want

Welkom op de website van obs 't Want. 't Want  is een openbare basisschool in Zwartewaal in de gemeente Brielle. De school maakt deel uit van onderwijsgroep PRIMOvpr, stichting voor openbaar primair onderwijs op Voorne-Putten.
't Want heeft zes groepen met gecombineerde leerjaren. Wij willen een school zijn, waar ieder kind telt en waarin we binnen het klassikale onderwijs rekening houden met verschillen. Leren in de breedste zin van het woord en een goede relatie tussen leerkracht en leerling staan hierbij centraal.
 
De uitgangspunten van ons onderwijs zijn te vinden in het model Adaptief Onderwijs. De kern van dit model bestaat uit een drietal begrippen:
 • Competentie (het geloof en plezier in eigen kunnen);
 • Autonomie (het gevoel van onafhankelijkheid, iets kunnen zonder hulp);
 • Relatie (het gevoel dat mensen je waarderen en met je om willen gaan).

Onze missie is dan ook niet voor niets: 'Leren en presteren met plezier!'.

Op onze school werken wij met:
 • Moderne methoden, digiborden en computers;
 • Een schoolbibliotheek en documentatiecentrum;
 • Soemo voor sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • Kunstplan Brielle (CCPO);
 • Het schooladoptieplan oorlogsmonument;
 • Plusgroepen voor leerlingen van groep 5 tot en met 8 binnen Primo vpr (project Buiten de Grenzen);
 • Een zorgcoördinator voor alle leerlingen in samenwerking met ouders;
 • Een leerkracht voor HVO en GVO in groep 3 t/m 8;
 • School Maatschappelijk Werk;
 • Voor-, tussen- en naschoolse opvang door kinderopvang De Bonte Vlinder;
 • Een bevlogen team!

Agenda't Want nieuws